Anvisning om Bygningsreglement 2018 - BR18

Let fejl krav 791768

Med BR18 er indført en ny kapitelstruktur. Samtidig er kravene til myndighedsbehandlingen ændret, og er for brandforhold og bærende konstruktioner erstattet af en certificeringsordning. Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet BR18og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt teksten i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hovedvejledninger. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale fra det almene tekniske fælleseje med uddybende information. Anvisningen omhandler de samme emner som BR administrative bestemmelser, adgangsforhold, affaldssystemer, afløbsinstallationer, brandforhold, brugerbetjente anlæg, byggepladsen, byggeret og helhedsvurdering, bygningers indretning, elevatorer, energiforbrug, energiforsyningsanlæg, forureninger, fugt og vådrum, konstruktioner, legepladser, lydforhold, lys og udsyn, termisk indeklima, ubebyggede arealer, vandinstallationer og ventilation. Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.

Det bør du ikke opbevare i dit skur

Træet skal være nøjagtig høvlet og kelet, fuldstændig plan og ret. Alle synlige flader og kehlinger skal være afgnide og uden ujævnheder, oprifter eller andre beskadigelser. For alle angivelser af høvlede trædimensioner gælder færdigmålet. Alt arbejde eksistere udført til maling, hvis andet ikke er foreskrevet. Samlinger Der anvendes juletræ i så store længder, at unødvendige og skadelige samlinger undgås. Alle flader bredere end mm sammenlimes. Ved tykkelser over 16 mm foretages dobbeltpløjning. Hulsætning Huller og udsparinger udføres efter efterfølgende retningslinier, hvis ikke andet er foreskrevet : Alle boringer, huller mv. Hullerne tildannes i nøjagtig størrelse svarende indtil emnerne.